Styret

Styret består av ett styremedlem fra Lunden 28 og en styreleder, 2 styremedlemmer og ett varamedlem fra Lunden 30.

Kontaktinformasjon

Frode Jakobsen
Styreleder (Lunden 30)
Mobil: 95771144
E-post: frode.jakobsen@gmail.com

Stian Storebø
Styremedlem (Lunden 28)
Mobil: 99478360
E-post: sstorebo@gmail.com

Mona Skutle
Styremedlem (Lunden 30)
Mobil: 95771144
E-post: mona.skutle@gmail.com

Øivind Olsen
Styremedlem (Lunden 30)
Mobil:
E-post: oivind.olsen@gk.no

Stine J. Hagane
Varamedlem (Lunden 30)
Mobil: 90968583.
E-post: stine_jh@hotmail.com