Avfallshåndtering

Oslo kommune har kildesortering av avfall og det har vi også her i vårt borettslag.

Uten for Lunden 28/30 er det plassert en søppelbod med kontainere for Papp og Restavfall. I tillegg er det plasserte flere søppelboder rundt på området.

Husk at dersom en kontainer er full så er den full. Ikke sett søppel på toppen av kontainerene, men finn en kontainer med ledig plass.

For mer informasjon om sortering kan du klikke her: Sorteringsguide Avfall